คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. คอยกำกับพลังงานระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้พลังงาน และยังกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตราฐาน ราคาเหมาะสม ส่วนผู้ผลิตนั้นก็ต้องอยู่ได้ มีความมั่นใจ

0
268

Regulator (กกพ.) กำกับอะไร

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. คอยกำกับพลังงานระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้พลังงาน และยังกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตราฐาน ราคาเหมาะสม ส่วนผู้ผลิตนั้นก็ต้องอยู่ได้ มีความมั่นใจในการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานต่อไปVideo Credit : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2015

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=383850571824957