คนที่ไม่เคยรู้จะได้รู้ความจริงด้านพลังงาน ส่วนคนที่รู้แล้วจะได้ความกระจ่างมากขึ้น…ที่นี่ ขอขอบคุณ คุณรักษ์ จิรา จากงาน ผ่าความจริงพลังงาน 25 มิถุนายน 2558

0
345

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/402529143290433:0