คนไทยได้ประโยชน์ในทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียมหรือป่าว หรือจำกัดเฉพาะคนกลุ่มเดียว

0
289

#คำถามจากผู้อ่าน

Q : คนไทยได้ประโยชน์ในทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียมหรือป่าว หรือจำกัดเฉพาะคนกลุ่มเดียว

A : ปิโตรเลียมที่ผลิตจะถูกเก็บค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆ เป็นรายได้เข้างบประมาณรัฐรวม 1-2 แสนล้านบาท/ปี ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในแต่ละช่วง 60% ของค่าภาคหลวงบนบกและชายฝั่ง จัดสรรให้ประชาชนท้องถิ่น* :-

 20% ให้ อบต. ในพื้นที่ผลิต
 10% ให้ อบต. อื่นๆ ในจังหวัดนั้น
 10% ให้ อบต. ที่เหลือทั่วประเทศ
 20% ให้ อบจ. ของพื้นที่ผลิต

*2,000 – 5,000 ล้านบาท/ปี (พ.ศ.2555-2559)