“คลี่ปม” ปัญหาด้านพลังงานไทยให้สังคมรับรู้ ผ่านงานเขียนและการบอกเล่า ด้วยชุดข้อมูลที่เป็น “ข้อเท็จจริง-รอบด้าน” ในฐานะนักวิชาการ ที่ปราศจากอคติ ดวงกมล โชตะนา

0
509

สามารถสั่งซื้อหนังสือ ลด10%

https://nstore.net/store/index.html#!/details/BOOKS/2/13383

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/381109258765755:0