ความคิดเห็น ต่อร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่

0
367

“ความคิดเห็น ต่อร่าง พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ มีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย… เห็นต่างได้ แต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริง”

ร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทีผ่านความเห็นชอบไปไม่นานมานี้ มีสาระสำคัญ คือ เป็นร่างแก้ไขให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน โดยเพิ่มฐานความผิดและบทลงโทษให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การเจาะทำลายฐานข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การรับโทษตามกฎหมายอาญาต่างๆ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังช่วยสร้างกรอบการใช้คอมพิวเตอร์ให้เคารพสิทธิของผู้อื่นและเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงให้กับประเทศ ในขณะที่ NGO บางกลุ่ม มองว่า การลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ครั้งนี้ ยังมีจุดบกพร่องที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยออกมาเรียกร้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ