ความจริงคือความจริง ปตท. รวยอันดับต้นๆ ของโลก รวยกว่าพม่าและมาเลเซียอีก

0
386

Q : ความจริงคือความจริง ปตท. รวยอันดับต้นๆ ของโลก รวยกว่าพม่าและมาเลเซียอีก

A : ความจริง!! ดูจากอันดับ Fortune Global 500 กำไรของ ปตท. อยู่ที่ 142 ของโลก ขณะที่บริษัทพลังงานอื่นที่เราคุ้นชื่ออันดับดีกว่ามาก เช่น Exxon ที่ 17, Shell ที่ 24 และ Petronas ที่ 54 ส่วนพม่าไม่มีการจัดอันดับเพราะไม่เปิดเผยข้อมูล

? นอกจากนี้อย่าลืมนะครับว่า ปตท. เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศ ไม่ได้มีสิทธิ์หรืออำนาจอย่างเช่นปิโตรนาสในด้านการผลิตปิโตรเลียมของมาเลเซีย

?️ ภาพจาก : Pixabay @Quangpraha