ความจริงแล้วการปรับโครงสร้างราคาพลังงานครั้งนี้ มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ผู้ได้ประโยชน์คือผู้ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลที่จะได้ใช้น้ำมันในราคาถูกลงลิตรละ 2-3 บาท ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตและเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันฯในอัตราเท่าใด

0
413

แต่ในส่วนที่จะต้องกระทบแน่ๆ คือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่จะต้องมีการปรับราคาขึ้นไปให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หลังจากนำเงินกองทุนน้ำมันฯที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันมาอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซให้ได้ใช้ในราคาถูกกว่าต้นทุนมาอย่างยาวนาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ที่มา http://bit.ly/1CVm5C8

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/314019442141404:0