ความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นที่พึ่งพาได้ขึ้นในภาคใต้ เพราะถ้าเราพิจารณาถึงกำลังการผลิตสำรองที่พึ่งพาได้ จะพบว่าภาคใต้ยังคงมีความเสี่ยงอยู่

0
318

ที่มา : กำลังการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้
บทความจาก Facebook : Manoon Siriwan
http://on.fb.me/1PvtE8m

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/411304452412902:0