“ความมั่นคงทางพลังงาน” คืออะไร สำคัญอย่างไร และไทยจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างไร???

0
506

ที่มา: “ความมั่นคงทางพลังงาน VS ความมั่นคงทางการเมือง”
บทความจาก ThaiPublica 9 มีนาคม 2558
thaipublica.org/2015/03/banyong-pongpanich_43/

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/340802549463093:0