ความอ่อนด้อยในการในการสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐ ทำให้ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม

0
477

? ในขณะที่ภาครัฐกำลังหาหลากหลายวิธีในการสื่อสารให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่กลับไม่เป็นผล เพราะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คอยบิดเบือนความจริง ด้วยวาทกรรมเดิมๆ จนกลายเป็นมายาคติพลังงาน ทำให้ต้องมาคอยตามแก้ไขอยู่เรื่อยมา

? อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Link : shorturl.at/BHJPX

? ที่มา พลังงานรอบทิศ : มายาคติพลังงาน

? บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2562

? บทความโดย มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน