ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากคนในสังคมบางกลุ่มว่า เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ในการลงทุนธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน จ้างคน หรือการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ จะตกไปอยู่กับชาวต่างชาติ ความจริงเป็นอย่างไร

0
375

อ่านทั้งหมดได้ที่…

ที่มา อุตฯผลิตปิโตรเลียม ก่อให้เกิดมูลค่าที่มากกว่าเม็ดเงินลงทุน?
http://bit.ly/20bge7r

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/444582659085081:0