ความเข้าใจเรื่องของพลังงานยังคงสับสน บางคนคิดว่าสินค้าพลังงานเป็นเรื่องของการเมือง ลองชมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการปฎิรูปพลังงานเพื่อข้อมูลนึงที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

0
363

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/299607240249291