ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นมายาคติ*

0
208
ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นมายาคติ*

ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) กำลังกลายเป็นเพียงมายาคติ เมื่อผู้เชี่ยวชาญ IEA เปิดเผยว่าหลายประเทศประสบผลสำเร็จในการเพิ่มสัดส่วนของ VRE ในการผลิตไฟฟ้า มีหลายวิธีที่สามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากความไม่แน่นอนของพลังงานจากแดดและลม จนทำให้ความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงอีกต่อไป

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/CDBW7G

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย :
ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนกลายเป็นมายาคติ

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ภาพจาก : pixabay @bang070707

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน