ความเสี่ยงต่อการผลิตไฟฟ้า เมื่อใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียว

0
224

“พื้นที่ภาคใต้” มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่มีแหล่งไฟฟ้าไม่เพียงพอ ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2560 เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้าขัดข้อง จนทำให้การจ่ายไฟชะงักไปชั่วคราว ส่งผลให้ กฟผ.ต้องเร่งปรับแผนการจ่ายไฟเพื่อให้ประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

จากเหตุการณ์นี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องของความจำเป็นในการกระจายเชื้อเพลิงและเพิ่มเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าให้มากกว่า 1 ชนิดมากขึ้นไปอีก ดังนั้นภาคใต้จึงควรต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้มีความมั่นคงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/2Hvq1u

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : ความเสี่ยงต่อการผลิตไฟฟ้า เมื่อใช้เชื้อเพลิงชนิดเดีย

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560

บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
และโฆษกกระทรวงพลังงาน

ภาพจาก : static.asiawebdirect.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน