คุณถามเราตอบ : ก๊าซที่ผลิตได้ ปตท. ให้ภาคปิโตรเคมีใช้ก่อน เหลือจึงค่อยให้ภาคประชาชนใช้ สรุป ปตท. เพื่อใคร

0
350

39083464_884715815071761_4197306465607745536_o

? Q : ก๊าซที่ผลิตได้ ปตท. ให้ภาคปิโตรเคมีใช้ก่อน เหลือจึงค่อยให้ภาคประชาชนใช้ สรุป ปตท. เพื่อใคร ???
.
? A : การลงทุนสร้างโรงแยกก๊าซ มักต้องออกแบบให้ มีโรงงานปิโตรเคมี ควบคู่กัน 
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดไปเป็นวัตถุดิบ
ซึ่งไม่ได้มีแค่ LPG อย่างเดียว
ส่วน LPG ที่ผลิตได้ก็จำหน่ายให้ประชาชนด้วย

ถ้าไม่มีโรงงานปิโตรเคมีก็ไม่สามารถผลิต LPG
ให้ประชาชนใช้เป็นเชื้อเพลิงได้มากอย่างทุกวันนี้

ทั้งนี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่นผลิตสินค้าสำเร็จรูปทดแทนการนำเข้า ช่วยลดการขาดดุลทางการค้า และสร้างงานในประเทศ

Source : FACEBOOK

?️ ภาพจาก : Pixabay @Comfreak