คุณถามเราตอบ : ชอบบอกว่าประชาชนควรใช้ LPG แต่ในครัวเรือน พอเอาไปเติมรถยนต์ก็หาว่าใช้ LPG ผิดประเภท

0
354

38512089_877229579153718_8574235468625870848_o

#คำถามจากผู้อ่าน
.
? Q : ชอบบอกว่าประชาชนควรใช้ LPG แต่ในครัวเรือน พอเอาไปเติมรถยนต์ก็หาว่าใช้ LPG ผิดประเภท!!!

? A : สมัยก่อนที่รัฐบาลอุดหนุนให้มี LPG ราคาถูก มีไว้เฉพาะภาคครัวเรือน แต่รถยนต์และอุตสาหกรรมมาลักลอบใช้ในราคาถูกกว่าที่ควร

แต่ในปัจจุบันการจำหน่ายภาคเชื้อเพลิงได้ปรับเป็นราคาเดียวกันหมดแล้ว จึงลดการลักลอบใช้ผิดประเภทได้

Source : FACEBOOK

?️ ภาพจาก : Pixabay @Konevi