คำถามจากผู้อ่าน รายนี้ใสใส ถามตอบกันหลายเรื่อง ในที่สุดบอกว่า…

0
229

Q : ไม่ต้องการรู้อะไรครับ แค่ลดราคานำ้มันอะครับ #หุหุ

A : ลดก็ได้นะครับ…แต่ถ้ารายได้จากภาษีสรรพสามิตขาดหายไป รัฐบาลก็จำต้องไปขึ้นภาษีที่อื่นแทน หรือลดรายจ่าย เช่น ลดการซ่อมสร้างถนน การเรียนฟรี รักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น

หากรัฐบาลกดราคาน้ำมันให้ต่ำกว่าตลาดโลกก็คงไม่มีใครขาย ไม่มีใครมาลงทุนสำรวจผลิต

แม้แต่มาเลเซียก็ยอมรับราคาเนื้อน้ำมันตามตลาดโลก โดยมีนโยบายให้เงินอุดหนุนและเก็บภาษีน้อยมากเพื่อให้ราคาน้ำมันต่ำ ซึ่งเขาทำได้เพราะมีปิโตรเลียมเหลือใช้ เหลือให้ส่งออก แต่ช่วงหลังเขาก็แทบจะเลิกการอุดหนุนแล้ว เพราะรัฐเริ่มขาดดุล และเป็นการใช้เงินเชิงสวัสดิการที่ให้ประโยชน์คนรวยมากกว่าช่วยเหลือคนจน