คุณถามเราตอบ : เดี๋ยวก็บอกว่าโรงกลั่นผลิตได้เกินต้องส่งออก เดี๋ยวก็บอกว่าผลิตได้ขาดต้องนำเข้า ตกลงแล้ว ขาด หรือ เกิน กันแน่

0
320

39521818_891749511035058_7809643346187517952_o

? Q : เดี๋ยวก็บอกว่าโรงกลั่นผลิตได้เกินต้องส่งออก เดี๋ยวก็บอกว่าผลิตได้ขาดต้องนำเข้า ตกลงแล้ว ขาด หรือ เกิน กันแน่ ??
.
? A : ปัจจุบันกำลังการกลั่นโดยรวมมีเกินกว่าความต้องการในประเทศ แต่ผลผลิตได้สัดส่วนน้ำมันแต่ละชนิดไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ

จึงมีทั้งน้ำมันที่ผลิตได้เกิน เช่น ดีเซล น้ำมันเตา และที่ผลิตได้ขาด เช่น เบนซิน

Source : FACEBOOK