คุณถามเราตอบ

0
318

Q : เจ็บที่สุด! เอาเอทานอลมาผสมกับเบนซินแล้วมาขาย 28 บาท บริษัทน้ำมันรับเงินเต็มๆ!!

A : ราคาหน้าปั๊ม 28 บาทกว่า มาจาก…
– ภาษี / กองทุน 9 บาท
– เนื้อเบนซิน (90% @17บาท) 15.5 บาท
– เอทานอล (10% @25บาท) 2.5 บาท

ซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับรัฐ ,โรงกลั่น (อาจจะในหรือต่างประเทศ) และผู้ผลิตเอทานอลในประเทศ

ดังนั้นที่ว่าเอาเอทานอลมาผสมกับเบนซินแล้วรับเงินเต็มๆ นั้นไม่จริงเลยครับ เพราะใน 28 บาทกว่าเหลือส่วนค่าการตลาด ของผู้ประกอบการสถานีบริการเพียง 1 บาทกว่า ซึ่งยังต้องหักค่าใช้จ่ายอีก เช่น ค่าแรงเด็กปั๊ม ค่าเช่าที่ ค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ ถึงจะเหลือเป็นกำไรที่แท้จริง