คำถามจากผู้อ่าน

0
241

Q : ท่อในทะเลต้องคืนรัฐด้วยสิ เพราะการที่รัฐอนุญาตให้วางท่อในทะเลเป็นการใช้อำนาจมหาชน หรือ #ใครอยากทำอะไรก็ได้ ?
.
A : การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนวางท่อในทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐ ไม่ใช่การใช้อำนาจมหาชนแต่เป็นการอนุญาตทั่วๆไป ทั้งนี้การใช้อำนาจมหาชนจะต้องหมายถึงการที่รัฐใช้อำนาจบังคับโดยตรง เช่น การเวนคืนหรือรอนสิทธิ์เอกชน ปตท. จึงไม่ต้องส่งมอบส่วนนี้ เพราะไม่เข้าหลักการตามคำสั่งศาลปกครอง ไม่เช่นนั้นสิ่งอื่นๆที่วางอยู่บนพื้นทะเล เช่น สายเคเบิลโทรคมนาคม มิต้องส่งคืนรัฐด้วยหรือ ?