คำถามจากผู้อ่าน

0
274

Q : ตรงไหนล่ะความเท่าเทียม ชาวบ้านจ่ายภาษีเชื้อเพลิงแพงๆ
แต่พอเป็นภาคธุรกิจกลับยกเว้นภาษีโดยอ้างว่าเป็น #วัตถุดิบ

A : การเผาปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคธุรกิจต้องเสียภาษีสรรพสามิตเสมอ

แต่การใช้ปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบไม่เสียภาษีสรรพสามิต เช่น LPG เป็นวัตถุดิบในการทำพลาสติก

การผลิตสินค้าสำเร็จรูปอย่างหนึ่งอาจมีวัตถุดิบได้หลายชนิดตลอดกระบวนการผลิต การเก็บภาษีจากวัตถุดิบเป็นภาระต่อผู้บริโภคทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศแพงกว่าการผลิตจากประเทศอื่น ซึ่งจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตสินค้าในประเทศด้วย

https://www.excise.go.th/…/O…/OIL_TOPIC/WEBPORTAL16200034262