คำถามจากผู้อ่าน

0
322

Q : ไฟฟ้าจากขยะเผาแล้วก่อมลพิษมาก ส่งกลิ่นเหม็น ปล่อยก๊าซพิษยิ่งกว่าถ่านหิน!!

A : โรงไฟฟ้าทุกแห่งรวมทั้งที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีมาตรฐานการกำจัดสารพิษตามกฎหมายหรือสูงกว่า เช่น มีระบบบำบัดก๊าซและฝุ่นละอองต่างๆ ตามมาตรฐานสากลของสถาบัน UKAS

ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสวีเดนที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงมาก ยังนำเข้าขยะจากประเทศอื่นเพื่อมาผลิตไฟฟ้าเองด้วยซ้ำ

https://www.posttoday.com/world/news/470071