คำถามจากผู้อ่าน

0
253

Q : แหล่งพลังงานที่เป็นสมบัติของชาติตกไปเป็นทรัพย์สินของกลุ่มทุน ส่วนภาษีที่จ่ายให้รัฐก็แค่เศษเสี้ยวของผลกำไรที่ได้รับ

A : การให้สัมปทานไม่ใช่ขายสมบัติชาติ รัฐได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง เพราะหากสำรวจไม่พบ เอกชนก็ขาดทุนไป ถ้าผลิตได้ก็ต้องจ่ายภาษีต่างๆ ให้รัฐ ครบกำหนดเวลาก็ต้องคืน ส่วนแบ่งของรัฐจะเรียกว่าเสี้ยวหรืออะไร ก็ยังเป็น 54-71% ตามระบบ Thailand I และ Thailand III ตามลำดับครับ