คำถามจากผู้อ่าน

0
303

Q : ประชาชนต้องการน้ำมันถูก ไม่ใช่ค่าภาคหลวงของพวกคุณ

A : ราคาน้ำมัน ส่วนหนึ่งตามกลไกตลาด อีกส่วนเป็นภาษี+กองทุน ใครใช้มากก็จ่ายมาก

ค่าภาคหลวง มาจากการผลิตปิโตรเลียม ใครผลิตมากก็จ่ายมาก
เป็นรายได้รัฐให้ประชาชนทุกคน ถ้าใช้ค่าภาคหลวงลดราคาน้ำมัน
จะเป็นธรรมหรือครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/742316525978358