คำถามจากผู้อ่าน

0
256

Q : เปิดเสรี LPG และน้ำมันก็ดี รัฐไม่ต้องเก็บเข้ากองทุน ชาวบ้านใด้ใช้ของราคาถูก!!

A : การเปิดเสรีเป็นคนละเรื่องกับการเก็บภาษีและกองทุนนะครับ

ปัจจุบันน้ำมันก็เปิดเสรีอยู่แล้ว แต่ยังมีการเก็บเงินเข้าและชดเชยโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ และบางครั้งใช้ลดความผันผวนของราคาขายปลีกต่อผู้บริโภค โดยเก็บเงินจากผู้บริโภคช่วงราคาถูก เพื่อกลับมาชดเชยช่วงราคาแพงเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อในราคาที่ถูกลง (ในช่วงนั้น)

ส่วน LPG แม้จะเปิดเสรีแล้วแต่ยังมีการเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ผลิต (โรงแยกก๊าซ) มาช่วยชดเชยราคาขายปลีกให้ผู้บริโภคอยู่

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/739872019556142