คำถามจากผู้อ่าน

0
426

Q : ในหลายๆประเทศพลังงานหมุนเวียนถูกกว่าถ่านหินตั้งนานแล้วครับ

A : พลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนการผลิตถูกเฉพาะช่วงเวลาที่ผลิตได้ (แดด ลม) แต่ผลิตไม่ได้ตลอด 24 ชม. จึงยังต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้ก๊าซ / ถ่านหิน ในต่างประเทศจึงมี smart grid เพื่อเลือกใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงที่ผลิตได้

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/721028691440475