คำถามจากผู้อ่าน

0
242

Q : ทำไมไม่พูดเรื่องคนไทยต้องใช้น้ำมัน #แพง กว่าประเทศอื่น
หลังการแปรรูปบ้างละครับ

A : จริงๆ ไม่เกี่ยวกับการแปรรูปนะครับ แปรรูปปี 2544 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 20 $/บาร์เรล ราคาขายปลีกอยู่ที่ 12-13 บาท/ลิตร ทั้งเบนซินและดีเซล

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบช่วง 50+ $/บาร์เรล ราคาขายปลีกอยู่ที่ 25-27 บาท/ลิตร แพงขึ้นตามต้นทุนน้ำมันดิบ

ที่ว่าแพงกว่าประเทศอื่นก็มักดูมาเลเซียและพม่า แต่โครงสร้างภาษีแตกต่างกัน ไทยเก็บภาษีน้ำมันสูงกว่าเขา ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้ว ไทยจะอยู่ในระดับกลางๆ

ทั้งนี้ค่าการตลาดเดิม 1.50-1.60 บาท/ลิตร ปัจจุบันอยู่ประมาณ 1.80 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่สัดส่วนของภาษีพอๆกัน

http://www.eppo.go.th/…/th/petrol…/price/structure-oil-price

https://inflationdata.com/…/Inflation_Rate/Historical_Oil_P…