คำถามจากผู้อ่าน

0
344

Q : ก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยมีมากมาย ให้สัมปทานเค้าไปหมดแล้วอ้างว่าเพื่อความมั่นคง ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ซึ่งต้องนำเข้าทั้งหมด…แล้วมันมั่นคงตรงไหน

A : ความมั่นคงทางพลังงาน มีหลายแง่มุม ตั้งแต่…การกระจายที่มาระหว่างการนำเข้าและผลิตในประเทศ จนถึงการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง เช่น เพิ่มถ่านหินเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซ แม้ถ่านหินบางชนิดจะต้องนำเข้าก็ตาม ทั้งนี้การให้สัมปทานเป็นวิธีบริหารการผลิตใช้เองในประเทศ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/707483476128330