คำถามจากผู้อ่าน

0
286

Q : เงินกองทุนน้ำมันไม่เข้ากระทรวงการคลัง..เค้าบริหารกองทุนยังไง ไม่เห็นมีข้อมูล ?

A : อย่าสับสนนะครับ…เงินกองทุนฯ ใช้เพื่อพยุงราคาน้ำมัน
ไม่ใช่เงินเข้างบประมาณส่วนกลางอย่างภาษี จึงไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ทุกสัปดาห์มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้และฐานะกองทุนทาง www.efai.or.th

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/698966356980042