คุณถามเราตอบ : ทำไมใช้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้วต้องได้เป็นตัวเงินด้วย ??

0
294

Q : ทำไมใช้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้วต้องได้เป็นตัวเงินด้วย ??
รัฐต้องได้เป็นปิโตรเลียมสิ!!
.
A : จริงๆแล้วตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลียม 2560 รัฐได้ผลผลิตเป็นปิโตรเลียมอยู่แล้ว ขณะเดียวกันรัฐก็มีสิทธิ์ขายหรือมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้จำหน่ายแทนรัฐก็ได้ โดยจะได้จากการแบ่งในรูปของตัวเงิน ซึ่งการขายก็ควรจะขายในราคาสูงสุดตามตลาด ส่วนการให้ประโยชน์กับประชาชนในรูปแบบใดก็จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐครับ