คำถามจากผู้อ่าน

0
256

Q : แปรรูป (ปตท.) นักธุรกิจรวย GDP สวย แต่คนทั่วๆไปได้อะไร ?

A : ในช่วงนั้นรัฐบาลเองก็ติดเพดานหนี้สาธารณะ ไม่สามารถระดมทุนเพิ่มเติมเองได้ การ #แปรรูป จึงทำให้ ปตท. สามารถระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบท่อก๊าซ กอบกู้กิจการที่รัฐร่วมทุนและประสบปัญหา ทำให้ ปตท. เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงสามารถส่งรายได้เข้ารัฐมากขึ้นจาก 6 พันล้านบาท/ปี เป็น 3-6 หมื่นล้านบาท/ปี ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการที่รัฐมีงบประมาณมากขึ้น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/691066291103382