คำถามจากผู้อ่าน

0
322

Q : เราใช้ไฟตลอดเวลา…แต่โซล่าร์เซลล์ผลิตกลางคืนไม่ได้ ฝนตกก็ไม่ได้ กังหันลมก็ผลิตตลอดเวลาไม่ได้

A : จริง!!! แต่…แสงแดดผลิตไฟได้เฉพาะกลางวันก็ตรงกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด จึงช่วยลดการสร้างโรงไฟฟ้าฐาน ที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้น เพราะเศรษฐกิจเติบโตขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อแบตเตอรี่ถูกลง แสงแดด-ลมจะพึ่งพาได้มากขึ้น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/686569834886361