คำถามจากผู้อ่าน

0
328

Q : รีบให้อเมริกาทำไม ?
ปตท. สผ. ไปหาทำไมต่างประเทศ ของบ้านเราให้ชาติอื่นทำ

A : การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันระหว่างบริษัทข้ามชาติ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ของไทยไม่เคยมีการจำกัดว่าต้องให้อเมริกามาทำ ปตท.สผ. ก็ไปทำธุรกิจในประเทศอื่น…เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้ชาติ

ดูที่เขาชี้แจงจากลิ้งค์นี้ : https://goo.gl/gP9jAQ นะครับ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/682231335320211:0