คำถามจากผู้อ่าน

0
241

Q : คิดถึงชาติครับ อย่าห่วง ปตท.

A : ปตท. ก็เป็นสมบัติชาติ! เป็นของคนไทยกว่า 84%* นะครับ รัฐถือหุ้นเอง 66% ที่เหลือถือโดย กบข. กองทุนประกันสังคม และ ประชาชนคนไทย

สิบปีที่ผ่านมา ปตท. จ่ายปันผลเข้ารัฐ 15,000-30,000 ล้าน/ปี
ส่งภาษีเงินได้เข้ารัฐ 15,000-40,000 ล้าน/ปี
ไม่รวมค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียม ทั้งหมดเข้าสู่งบประมาณของคนไทยทั้งชาติ

*ที่มาของ 84% ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์นะครับ http://ptt.listedcompany.com/…/20170601-ptt-investor-update…

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/673990969477581:0