คำถามจากผู้อ่าน

0
268

Q : แล้วตอนนี้กองทุนน้ำมันผิดกฏหมายอยู่หรือไม่ ?

A : กองทุนน้ำมันไม่ผิดกฎหมาย เพราะจัดตั้งโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 อันเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ และเพื่อให้กองทุนน้ำมันยังทำหน้าที่ในการเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้มีวัตถุประสงค์และกระบวนการบริหารกองทุนมีความชัดเจนมากขึ้น

อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นในร่าง พรบ.ที่หลายฝ่ายรวมถึงสมาชิก ERS ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม คือ การนำเงินกองทุนน้ำมันไปใช้ในการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://goo.gl/svLcb8

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/672319709644707:0