คุณถามเราตอบ

0
239

Q : รัฐสมควรทำให้ข้อมูลพลังงานโปร่งใส ไม่ใช่ปกปิดข้อมูลเช่นทุกวันนี้ คนดีลับลวงพราง…น่าอับอายๆ
.
A : ความจริงภาครัฐก็เผยแพร่ข้อมูลโปร่งใสอยู่ทีเดียวนะครับ กูเกิ้ล หรือตรงไปดูข้อมูลของกระทรวงพลังงานที่เว็บ สนพ. http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information
และ กรมเชื้อเพลิงฯ http://www.dmf.go.th/
.
มีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การผลิตน้ำมัน-ก๊าซในไทยที่ไหน ? ราคาและปริมาณเท่าไหร่ ? การใช้น้ำมันในประเทศ การนำเข้า โครงสร้างราคา มีข้อมูลรายเดือน รายปี และย้อนหลังเป็นสิบปีครับ