คำถามจากผู้อ่าน

0
212
Q : เปิดเสรีน้ำมัน – LPG เสรีอะไรบ้าง นำเข้า – ส่งออกอย่างเสรี
ผู้ค้ากำหนดราคาน้ำมันเอง เสรี 100% หรือ 50/50
.
A : ผู้ค้ามีสิทธิ์นำเข้า – ส่งออกเสรี การกำหนดราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วครับ
ถ้าขายแพงกว่าราคาตลาด คู่แข่งก็อาจนำเข้ามาขายในราคาถูกกว่าได้ ทำให้ขายไม่ออก การเปิดเสรีจึงช่วยกดราคา เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค