คำถามจากผู้อ่าน

0
233

Q : ฝ่ายรัฐเน้นแต่ข้อดี!!…บอกว่าสัมปทานได้ส่วนแบ่ง 70% ความจริงคือ 35-40% ของมูลค่าปิโตรเลียม

A : “ส่วนแบ่ง” ของรัฐคิดจากการขายปิโตรเลียมหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพราะต้นทุนการสำรวจ-ผลิตแต่ละหลุมต่างกันตามสภาพธรณีวิทยา หากคำนวณจาก ”มูลค่าปิโตรเลียม” อย่างเดียว จะทำให้หลุมที่ต้นทุนสูงไม่ถูกผลิตขึ้นมา ภาษีค่าภาคหลวงที่จะเก็บได้ก็จะน้อยลง ประเทศจะเสียโอกาส

? ดังรายละเอียดที่กรมเชื้อเพลิงฯชี้แจงตามลิ้งค์นี้ครับ
http://dmf.go.th/file/QA_EPThai.pdf