คำถามจากผู้อ่าน

0
270

 Q : ทำไมน้ำมันดิบในประเทศเสียแค่ค่าภาคหลวงกับภาษีถูกๆ แล้วขายให้ต่างชาติได้ แต่คนไทยซื้อน้ำมันใช้ต้องบวกภาษีอีก!!

A : น้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศทั้งหมดจะต้องเสียค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียม ขายทั้งในและต่างประเทศในราคาตลาดเท่ากัน

ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคใช้ต้องผ่านการกลั่น ไม่ว่าจะกลั่นในประเทศหรือนำเข้าก็ซื้อขายตามราคาตลาดเช่นกัน และเก็บภาษีสรรพสามิตและกองทุนฯเท่ากันครับ

ทั้งนี้การเก็บภาษีจะแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตและจำหน่าย แต่ในกิจกรรมลักษณะเดียวกันจะมีการเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันครับ