คำถามจากผู้อ่าน

0
236
Q : ปตท. ช่วยลดกำไรจาก 150,000 ล้าน บ. / ปี
เหลือสัก 50,000 ล้าน บ. / ปี เพื่อคนไทยได้ไหม???

A : ตั้งแต่แปรรูป เกือบ 20 ปี ธุรกิจมีความผันผวนมาก จากราคาและภาวะตลาด ปตท. เคยมีกำไรตั้งแต่ 19,000 ล้านบาท ไปจนถึง 130,000 ล้านบาท โดยแตะ 100,000 ล้านบาท แค่ 3 ปี เองครับ
ROA (ผลตอบแทนจากสินทรัพย์) 10 ปีล่าสุด 5.8%

รัฐถือหุ้น ปตท. โดยตรง 66% ถ้ากำไรน้อย รัฐก็ได้เงินเข้างบประมาณน้อยลง ผลประโยชน์ที่คนไทยได้รับก็น้อยลงไปด้วย