คำถามจากผู้อ่าน

0
267

Q : จงใช้ไฟให้พร่ำเพรื่อ..เพื่อ สร้าง “จีดีพี” ตามที่รัฐปั้นตัวเลขไว้..
.

A : การใช้ไฟฟ้าพร่ำเพรื่อไม่ได้เพิ่ม “จีดีพี” เพราะสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

ถ้าใช้ไฟอย่างประหยัดช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ธุรกิจเข้มแข็ง จึงจะช่วยสร้าง GDP ให้เติบโตครับ