คำถามจากผู้อ่าน

0
428

Q : แหล่งปิโตรเลียมไหนต้นทุนสูง
บอกหน่อยครับ
.
A : ต้นทุนการผลิตปิโตรเลียมของแต่ละแหล่งในอ่าวไทยถูกหรือแพง อาจประเมินเบื้องต้นได้จากจำนวนหลุมผลิตที่ต้องขุดเจาะ เมื่อเทียบกับปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ จำนวนหลุมมากก็ต้นทุนมาก

ตามรายงานประจำปีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติล่าสุดล่าสุด 2559 พบว่าแหล่งอาทิตย์มีอัตราการใช้หลุมผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตก๊าซฯ ในปริมาณเท่ากันกับแหล่งอื่น จึงอาจอนุมานได้ว่าเป็นแหล่งต้นทุนสูงกว่าแหล่งอื่นครับ

ภาพจาก : Pixabay @McArt