คำถามจากผู้อ่าน

0
260

Q : ถ้าเรามีพลังงานจำกัด แล้วทำไมให้ชาติอื่นเอาสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไป ?
.
A : เมื่อราว 50 ปีที่แล้ว คนไทยยังไม่มี ประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยี จึงมีการเปิดสัมปทานให้ต่างชาติลงทุน เพื่อให้มีแหล่งพลังงานในประเทศ คนไทยจึงได้เรียนรู้และเริ่มลงทุนสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียม แต่ต้องมีการประมูลแข่งขันโดยบริษัทไทยและต่างชาติเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด

ภาพจาก : Pixabay @jplenio