คุณถามเราตอบ

0
224

Q : ลองให้รัฐนำเข้าน้ำมันเอง ไม่ผ่านเอกชนก็ไม่น่ามีปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน

A : รัฐไม่จำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเองนะครับ เพราะเอกชนทำได้อยู่แล้วและจะได้มีการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของประเทศ หากรัฐทำเองจะเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นเพราะรัฐไม่มีความชำนาญเท่าเอกชน และเสี่ยงต่อการทุจริตซึ่งกระทบต่องบประมาณประเทศและภาษีประชาชน

ที่จริงธุรกิจค้าน้ำมันในประเทศไทยก็เปิดเสรีอยู่แล้วนะครับ ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ และยังช่วยให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน