คำถามจากผู้อ่าน

0
266

Q : ราคาน้ำมัน “แพง” …คิดว่าคนไทย “โง่” ไม่มีอำนาจต่อรองหรือ ??
.
A : น้ำมันแพงก็ “แพง” ตามมูลค่าเนื้อน้ำมัน และอัตราภาษี + กองทุนฯ ที่รัฐเก็บ

ต้นทุนของราคาน้ำมันสำเร็จรูป ประกอบด้วย…

(1) มูลค่าเนื้อน้ำมันซึ่งขึ้นลงตามตลาดโลก ประมาณ 55-65% ของราคาขายปลีก

(2) นโยบายรัฐในแต่ละประเทศ ประมาณ 30-40%
2.1 ภาษี เก็บเข้างบประมาณแผ่นดิน รวมถึงสวัสดิการประชาชน
2.2 กองทุนน้ำมัน เก็บเพื่อพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ขึ้นเร็วเกินไป

(3) ค่าใช้จ่ายและกำไร ประมาณ 6-7% โดยกำไรจากการจำหน่ายคิดเป็น 1% (จากข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบกิจการเฉพาะค้าปลีกน้ำมันเป็นหลัก ได้แก่ PT และ SUSCO)

ราคาน้ำมัน “แพง” จึงไม่ขึ้นอยู่กับการต่อรองกับผู้ขายน้ำมัน หากคุณไม่ต้องการจ่ายค่าน้ำมันที่รู้สึกว่า “แพง” คุณมีทางเลือกโดยการใช้ขนส่งมวลชน หรือจักรยาน แทนรถยนต์ครับ