คำถามจากผู้อ่าน

0
258

Q : เคยศึกษากันบ้างไหม พลังงานหมุนเวียนแบบไหน เหมาะกับประเทศไทย ?
.
A : มีครับ ความเหมาะสมขึ้นกับศักยภาพของพื้นที่ เช่น
#ลม เหมาะสมกับภูเขาในภาคอีสาน และริมฝั่งอ่าวไทยภาคใต้
#แสงอาทิตย์ เหมาะกับพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดด
#ชีวมวล ตามวัสดุเกษตรท้องถิ่น
#เชื้อเพลิงชีวภาพ ผลิตได้จากพืชพลังงานในแต่ละพื้นที่

อ้างอิงจาก : http://webkc.dede.go.th/testmax/landing_kc4

ภาพจาก : Pixabay @danigeza