คุณถามเราตอบ

0
290

Q : เขาบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันจากฐานผลิตในอ่าวไทยทั้งหมดลักลอบส่งออก เอ…ใครโกหกใคร ???

A : การลักลอบส่งออกนั้นยาก เพราะมีกระบวนการ ควบคุมรัดกุมตามมาตรฐานสากล :-
– เป็นระบบปิด มีมาตรวัดตั้งแต่หัวหลุมผลิตจนถึงจุดซื้อขาย
– ถูกบันทึกโดยคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับระบบ ATM ที่ทุกคนเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยสูง
– ต้องรายงานการผลิตและขายต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
วันต่อวัน

นอกจากนี้โครงการผลิตมักมีผู้ร่วมทุนรายอื่น ที่จะไม่ยอมให้มีการลักลอบรั่วไหล

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/723866524490025