คุณถามเราตอบ

0
278

? Q : ถ้าจะลดโลกรัอนจริง ก็ต้องเอา รฟฟ. ฟอสซิลทุกชนิดออกไปไม่ใช่แค่ถ่านหิน เพราะไม่มีโรงไหนปล่อยก๊าซเรีอนกระจกเป็นศูนย์
.
? A : โการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0 เป็นค่า “สุทธิ” นะครับ เช่น แม้ไทยปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้า
แต่หากต้นไม้ดูดซับได้หมด ก็มีค่า “สุทธิ” เท่ากับ 0

เนื่องจากเราไม่มีต้นไม้มากพอ หากจะยังมีโรงไฟฟ้าฟอสซิล
ก็ควรเลือกเชื้อเพลิงที่ปล่อย CO2 น้อยที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติ และเลี่ยงที่ปล่อย CO2 สูงมาก เช่น ถ่านหิน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/1116031908606816