คุณถามเราตอบ

0
242

Q : ในหลายๆประเทศพลังงานหมุนเวียนถูกกว่าถ่านหินตั้งนานแล้วครับ

A : พลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนการผลิตถูกเฉพาะช่วงเวลาที่ผลิตได้ (แดด ลม) แต่ผลิตไม่ได้ตลอด 24 ชม. จึงยังต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้ก๊าซ / ถ่านหิน ในต่างประเทศจึงมี smart grid เพื่อเลือกใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงที่ผลิตได้