คำถามจากผู้อ่าน

0
229
#คุณถามเราตอบ
.
? Q : ปิดโรงกลั่นในไทยเถอะ!!!…จะเปิดให้เกิดมลพิษทำไม นำเข้าจากเวเนฯ ซื้อ 10 เททิ้ง 9 ยังได้เลย!!
.
? A : การปิดโรงกลั่นก็เหมือนกับปิดโรงงานอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อาจจะลดมลพิษลงบ้าง แต่คนไทยเสียโอกาสหลายอย่าง ธุรกิจต่อเนื่องและการจ้างงานก็ไม่เกิด อีกทั้งรัฐก็สูญเสียรายได้จากภาษี